Ucuz ve kalitesiz taşıma malzemelerinin yarattığı veya yaratabileceği hasarlar, modern sanayide ürün kalitesi için yapılan yatırımların kolayca   amacından uzaklaşmasına neden olmaktadır. Sanayide ara malı üreten  işletmelerin hedef sanayiye ürünleri teslimlerine kadar geçen süre içinde  nakliyesinde, son tüketiciye ürün temin eden işletmelerin ise bu ara malları  teslim alıp satış yerlerinde tüketiciye teslim hatta kurumuna kadar geçen  süre içerinde taşınmasında, muhafazasında depolanmasında ve  nakliyesinde kullanılan bu malzemelerin bilinçli ve hassas üretimi, seçimi ve  tedariki son derece önem kazanmaktadır. Bilinçsiz tercihler, ürünlerin nem,  rutubet, ezilme, çizilme,  zorlanma, zeminde oluşabilecek likitlerden  etkilenme gibi pek çok faktör tarafından hasarlaşmasına  neden olmaktadır.  Bu nedenle firmamız, tedarikçisi olduğu işletmelerin üretim ve ürün  özelliklerine göre farklı ebat, şekil ve özelliklerde paletler üretebilme ve  yerinde inceleme yaparak çıkabilecek problemlere global pazarlarda  bulunmuş çözümleri de takip ederek öneriler ve tasarımlar geliştirebilme  yeteneğine sahiptir.
Büyük meyve sebzelerin taşınması ve korunmasındaki en önemli  husus, bu ürünlerin, ebatları ve ağırlıkları nedeniyle, güçlü ahşaplardan  yapılmış ve her türlü darbe, zorlanma ve gerilme ihtimaline karşı  desteklenmiş kasalarda muhafaza edilmesidir. Yaren işletmelerinde üretilen  bu tür kasaların her biri bugüne kadar yaşanmış olan tecrübelerin ışığında iki kez test edilir ve dayanıklılığı kesinleşenler teslimata hazır hale getirilir.  Özellikle ince kabuklu meyvelerin zedelenmesi, gerek depolama süresinde  gerekse nakliye sırasında tüm ürünlerin çürümesine ve bozulmasına neden  olmaktadır. Kalitesiz üretim sonucu ortaya çıkan çapak, çivi çıkıntıları,  zımbalama hataları, yanlış montaj gibi faktörler ve kasaların dayanıksızlık  nedeniyle dağılması gibi durumlara karşı sadece ihracatçılarımız değil, yurt içinde dağıtım yapan işletmelerimiz de dikkatli olmak durumundadır. Tüm bu olumsuzluklara karşı yaş sebze ve meyve yerleştirilecek bu kasalar üretim  sonrası kalite kontrolünden geçirilmekte ve risk taşıması muhtemel olanlar  imha edilmektedir. Ancak bu tür kalite etkilerinin yanı sıra, meyve ve sebze  kasalarının, içindeki ürünlerle birlikte son tüketiciye kadar ulaşması, bunların görüntü güzelliğini de beraberlerinde taşımasını zorunlu kılmaktadır.  Özellikle firma isimlerinin önemli olduğu bir markanın yaygınlaştırılması ya  da tanıtılmasının amaçlandığı durumlarda ihraç ya da satışa konu ürünler  kadar her türlü ambalajının da pazarlanmayı güçlendirmesi, dünya  pazarlarında yeni ve büyük bir sektör yaratmıştır. İşletmemiz bu bilinçle  1990’lı yıllarda bölgesinde ilk olarak uygulanmaya soktuğu baskılı ambalaj  malzemeleri ile tedarikçisi olduğu firmalara rekabet avantajları sağlamış ve  ülke ihracatı için bir düşünce değişiminin öncüsü olmuştur. Yaren işletmeleri  gelişmiş baskı teknikleri sayesinde her ebatta ahşap ambalaj malzemesinin  üzerine teslimat tarihini etkilemeyecek bir hızda reklam ya da tanıtım amaçlı baskıları gerçekleştirmektedir.